Begraafplaatsen Beheer Exmorra – Allingawier

Administratie: Ds. W.A. Brakelstrjitte 5, 8759 LK Exmorra

Beheerszaken: Ds. W.A. Brakelstrjitte 9, 8759 LK Exmorra

E-mail adres : begraafplaats.exm.all@gmail.com