PKN Gemeente van Exmorra – Allingawier

Na de Corona tijd komt hier het Preek Rooster